LedPerf.com LED-belysning til biler og motorcykler

24H
Respons og
afsendelse


0kr.
Fra
800kr.

N°1

Officiel leder
fra 2007

550 000
udstyrede køretøjer100 %
sikker
Kundeanmeldelser 4.9/5
56910 Indsamlede udtalelser

Vakuum

Kun 800.00kr. tilbage før gratis forsendelse for: Danmark

Se kurv

Generelle vilkår og betingelser for salg af hjemmesiden Ledperf.dk

ARTIKEL 1: GODKENDELSE AF GSB

1.1 Disse Generelle Salgsbetingelser (herefter "GSB") gælder for salg af materielle produkter på hjemmesiden Ledperf.dk (herefter "Hjemmesiden"), der drives af virksomheden LEDPERF SAS, og som foretages af enhver internetbruger, der tidligere har åbnet en kundekonto på hjemmesiden (herefter "Kunden").

1.2 Ved at afkrydse boksen "Jeg har læst de generelle salgsbetingelser", accepterer Kunden udtrykkeligt og uden forbehold disse Generelle Salgsbetingelser (herefter "GSB"). Han/hun erklærer også, at han/hun har den juridiske kapacitet til at forpligte sig i henhold til disse generelle betingelser.

1.3 Disse GSB kan til enhver tid og efter LEDPERF SAS' eget skøn ændres. Kun de GSB, der er gældende på det tidspunkt, hvor bestillingen afgives, er bindende for kunden.

ARTIKEL 2: IDENTIFIKATION AF SÆLGEREN - JURIDISKE OPLYSNINGER

Selskabet LEDPERF SAS med en kapital på 40.000 euros.
Det er registreret hos RCS (det franske handelsregister) i SAINT-ETIENNE under nummer 511 128 894.
Intra-kommunalt momsnummer: FR24511128894
APE/NAF-kode: 4791B
Hovedkontor:
LEDPERF SAS
4 rue des VAB
42400 Saint-Chamond
E-mail: info@ledperf.com

ARTIKEL 3: PRODUKTERNE

De produkter, der udbydes til salg, er dem, der præsenteres på hjemmesiden, og virksomheden LEDPERF SAS gør sig den største umage i præsentationen og beskrivelsen af disse produkter for at give kunden den bedste information. Det er ikke desto mindre muligt, at der kan forekomme fejl på hjemmesiden, hvilket kunden anerkender og accepterer. Hvis det leverede produkt ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen på hjemmesiden, kan kunden udøve sin fortrydelsesret eller påberåbe sig virksomhedens garanti for overensstemmelse. Virksomheden vil om nødvendigt ombytte eller refundere (helt eller delvist) de fakturerede beløb.

ARTIKEL 4: ORDREOPTAGELSE

4.1 Forud for enhver bestilling skal kunden oprette en konto på hjemmesiden og oplyse følgende oplysninger: efternavn, fornavn, postadresse og e-mailadresse, aktuelt telefonnummer (fastnet eller mobil), hvor kunden kan kontaktes i tilfælde af problemer i forbindelse med levering.

4.2 Enhver ordre, der afgives, indebærer validering af kunden af vedkommendes "kurv", som opsummerer alle de produkter, som kunden har valgt på webstedet, valget af leveringsmetode, fakturerings- og leveringsadresserne og valget af betalingsmetode.

Hver ordre er genstand for en ordrebekræftelse fra LEDPERF SAS, som sendes indenfor maksimalt 24 arbejdstimer til Kunden på den e-mailadresse, der er angivet ved tilmelding. Salget anses ikke for at være effectivt, før bestillingen er blevet bekræftet af kunden.

LEDPERF SAS forbeholder sig ret til ikke at bekræfte eller annullere en bestilling i tilfælde af en tvist med en kunde om betaling af en tidligere bestilling. Kunden vil derefter blive informeret pr. e-mail inden for højst 24 arbejdstimer.

Hvis bankens betalingscenter afviser betalingen eller vores bank afviser checken, vil bestillingen automatisk blive annulleret, og kunden vil blive informeret herom via e-mail.

4.3 Enhver anmodning om ændring eller annullering, helt eller delvist, af bestillingen fra Kundens side skal rettes til LEDPERF SAS via den ordreændrings-/annulleringsformular, som findes på Kundens konto. Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger formularen til ændring/afbestilling af en ordre.

LEDPERF SAS er på ingen måde forpligtet til at efterkomme en anmodning om ændring eller annullering af bestillingen, undtagen i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 8 i disse GSB, eller i tilfælde af at LEDPERF SAS ikke opfylder sin forpligtelse til at levere varerne eller yde tjenesteydelsen inden for tredive dage efter aftalens indgåelse. Kunden kan herefter opsige kontrakten ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller skriftligt på et andet varigt medium, hvis LEDPERF SAS efter at have beordret, på samme vilkår, udfører leveringen eller yder ydelsen inden for en rimelig yderligere frist , hvis sidstnævnte ikke er gennemført inden for denne frist.

Enhver annullering af bestillingen, uanset årsagen, giver ret til den eneste tilbagebetaling af de betalte beløb. Der kan ikke kræves erstatning for denne aflysning.

ARTIKEL 5: PRISERNE

5.1 For alle produkter, der sendes inden for Den Europæiske Union, er priserne på vores produkter angivet i DKK (kr.) alle skatter og afgifter inklusive, eksklusive deltagelse i behandlings- og forsendelsesomkostninger, og skal kun betales i DKK (kr.).

5.2 For alle produkter, der sendes uden for EU og i de franske oversøiske departementer og territorier, vil bestillingbekræftelsen og fakturaen kun vise prisen uden moms i DKK (kr.). Der kan være told eller andre lokale afgifter eller importafgifter eller statsskatter, som udelukkende skal betales af kunden, som også er eneansvarlig for erklæringer til de kompetente myndigheder og organer i det pågældende land. Vi anbefaler, at du undersøger disse aspekter hos dine lokale myndigheder.

5.3 LEDPERF SAS forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid. Det solgte produkt faktureres på grundlag af den prisliste, der er gældende på tidspunktet for bestillingen. Selv om vores hjemmeside er omhyggeligt designet, er det muligt, at de priser, der er angivet på hjemmesiden, kan indeholde fejl. LEDPERF SAS forbeholder sig ret til ikke at følge op på en bestilling i tilfælde af en åbenlys fejl i prisen på produktet, som er angivet på hjemmesiden på tidspunktet for bestillingen. I dette tilfælde vil kunden automatisk blive refunderet via bankoverførsel eller check inden for 15 dage.

5.4 Leveringsgebyrer skal betales for hver bestilling, der afgives. Det nøjagtige beløb afhænger af det sted, hvortil bestillingen skal sendes, de valgte tjenester samt indholdet, mængden og vægten af de bestilte produkter.

Beløbet for leveringsomkostningerne er angivet i "bestillingkurven" og er underlagt kundens godkendelse ved at validere "kurven".

Kunden kan simulere den samlede værdi af sin bestilling på hjemmesiden. Det angivne beløb er et skøn, og kun den pris, der er fastholdt på tidspunktet for valideringen af bestillingen, har kontraktmæssig værdi.

I tilfælde af flere bestillinger fra kunden med samme leveringsadresse forbeholder LEDPERF SAS sig ret til at samle bestillingen i en enkelt pakke. I dette tilfælde tilhører forsendelsesomkostningerne for flere bestillinger LEDPERF SAS.

ARTIKEL 6: BETALINGSBETINGELSER

6.1 Prisen for produkterne skal betales kontant, når bestillingen afgives. Den pris, der faktureres til kunden, er den pris, der er angivet på bestillingbekræftelsen, som LEDPERF SAS har sendt.

6.2 Betalingen kan foretages:

 • Eller med bankkort med CB-symbolet: i dette tilfælde sker betalingen via en sikker betalingsgrænseflade, der drives af BANQUE POPULAIRE DES ALPES. Kunden garanterer LEDPERF SAS, at han/hun har de nødvendige tilladelser til at anvende betalingsmetoden med kort ved bestillingen.
 • Eller via Paypal-overførsel, PAYPAL-systemet giver dig mulighed for at betale for dine køb online i et helt sikkert miljø. Din betaling foretages direkte på PAYPAL-selskabets sikre server uden at gå gennem butikkens server,
 • Eller ved bankoverførsel: oplysningerne om LEDPERF SAS' konto vil blive meddelt kunden på anmodning.
 • Eller med kontant mandat: kontantoverførselstjeneste via postbanken.

6.3 I henhold til loven af 15. maj 2001 og artikel L.441-6 i handelsloven vil enhver faktura, der ikke er betalt på forfaldsdatoen af en professionel kunde, give anledning til morarenter svarende til 5 gange den lovbestemte rentesats. Desuden vil der blive opkrævet en fast godtgørelse for inkassoomkostninger, hvis der ikke betales på forfaldsdatoen. Denne godtgørelse er på 40kr..

ARTIKEL 7: LEVERING

7.1 Leveringssted

Leveringen sker til den adresse, som kunden har angivet på bestillingstidspunktet, og som er nævnt i bestillingbekræftelsen. LEDPERF SAS kan ikke holdes ansvarlig for manglende levering på grund af en fejl eller unøjagtighed i den adresse, som kunden har opgivet.

7.2 Leveringstider

Ordren vil blive udført inden for de tidsfrister, der er angivet på webstedet og i ordrebekræftelsen sendt af LEDPERF SAS, undtagen i tilfælde af force majeure, som defineret i loven og retspraksis fra de franske domstole.

De angivne tider er beregnet i arbejdsdage og omfatter ikke lørdage, søndage og helligdage. LEDPERF SAS er under alle omstændigheder forpligtet til at levere produkterne senest tredive kalenderdage efter kontraktens indgåelse.

Overskridelse af denne periode giver ikke kunden ret til nogen kompensation eller prisrevision. Sidstnævnte kan dog anmode om annullering af sin bestilling og om tilbagebetaling af de betalte beløb, hvis fristerne for udførelsen ikke overholdes.

I tilfælde af betaling med postanvisning eller bankoverførsel kan bestillingen kun behandles ved modtagelse af det skyldige beløb, og leveringstiden starter først efter denne betaling.

7.3 Tilgængelighed

Hvis produktet er udsolgt eller ikke er tilgængeligt, vil det blive tydeligt angivet i produktoplysningerne, og den næste dato for tilgængelighed vil også blive nævnt, inden kunden køber det.

Kunden har derefter valget mellem at vente på, at produktet bliver tilgængeligt, eller at anmode om tilbagebetaling af betalingen, som vil blive foretaget inden for højst 30 dage, via check, bankoverførsel eller Paypal, afhængigt af den betalingsmetode, som kunden har anvendt.

7.4 Produktgodkendelse og implementering af eftersalgsservice

7.4.1 Alle vores bestillinger kontrolleres før afsendelse, og kontrollen omfatter produkternes korrekte funktion og de bestilte mængder.

7.4.2 For ikke-registrerede forsendelser (sporet brev, colissimo uden underskrift, sporet eksport) er computersporingssystemet afgørende, og der vil derfor ikke blive taget hensyn til et krav, hvis computersporingssystemet bekræfter leveringen af forsendelsen.

7.4.3 Enhver returnering af varer kræver forudgående samtykke fra virksomheden LEDPERF SAS. Hvis der ikke er indgået en aftale, vil returnerede varer blive stillet til rådighed for kunden for dennes regning, risiko og fare, idet alle transport-, opbevarings- og håndteringsomkostninger er for kundens regning.

ARTIKEL 8: FORTRYDELSESRET

8.1 I henhold til artikel L.221-18 i den franske forbrugerlovgivning har kunden en frist på fjorten (14) hverdage fra modtagelsen af varerne til at udøve sin fortrydelsesret uden begrundelse eller straf. Udgifterne til returnering af produkterne er for kundens regning, som vil få den fulde pris refunderet inden for højst 14 dage, via check, bankoverførsel eller Paypal, afhængigt af den betalingsmetode, som kunden har anvendt.

8.2 Enhver anmodning om tilbagebetaling i henhold til fortrydelsesretten skal ske via det onlineværktøj, der er beregnet til dette formål på kundekontoen under overskriften " Mine returneringer" eller en anden utvetydig erklæring, der udtrykker ønsket om at fortryde. Kunden vil derefter modtage et eftersalgsservicenummer, der skal angives på returpakken. Produktet skal returneres i ny, ubeskadiget stand med alt tilbehør, instruktioner og dokumentation.

8.3 Der gøres opmærksom på, at denne fortrydelsesret ikke gælder for kontrakter, der indgås af fagfolk.

8.4 Der mindes også om, at bestemmelserne i denne artikel kun finder anvendelse på fysiske personer, der er forbrugere med bopæl i EU.

ARTIKEL 9: GARANTIER

9.1 I overensstemmelse med artikel L211-4 og følgende i forbrugerlovgivningen er de produkter, der distribueres af LEDPERF SAS, omfattet af den lovbestemte garanti for overensstemmelse fra leveringstidspunktet.

Inden for denne periode har kunden mulighed for at gøre sin garanti gældende, hvis han konstaterer en manglende overensstemmelse eller en defekt i det produkt, der er købt hos LEDPERF SAS.

9.2 Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

 • Hvis produktet er blevet beskadiget af kunden eller har været udsat for unormal brug i forhold til de anvendelsesmetoder, der anbefales af LEDPERF SAS;
 • Hvis produktet er blevet monteret, installeret eller vedligeholdt forkert af kunden,
 • Hvis produktet er blevet repareret, ændret eller omdannet af kunden eller en tredjepart, som ikke udtrykkeligt er godkendt af LEDPERF SAS,
 • Hvis produktet er blevet brugt i et vådt miljø eller udendørs, hvis det ikke udtrykkeligt er tilladt i databladet,
 • I tilfælde af normal slitage eller aldring af produktet
 • Hvis produktet returneres mærket med blæk eller et andet stof: Da de fleste produkter kan repareres, kan vi ikke tage et produkt, hvor kunden har lavet en mærkning med en kuglepen eller på anden måde, tilbage under garantien.

9.3 Hvis betingelserne for garantien er opfyldt, forpligter LEDPERF SAS sig til at reparere produktet inden for 30 dage. Hvis dette ikke er muligt, vil LEDPERF SAS foreslå kunden at erstatte produktet med et tilsvarende produkt eller at tilbagebetale kunden kontant, via check, bankoverførsel eller Paypal, afhængigt af den betalingsmetode, som kunden har anvendt.

9.4 For at gøre brug af denne garanti skal kunden udfylde den formular, der er tilgængelig på følgende adresse :

Mine oplysninger

Han eller hun kan også kontakte LEDPERF SAS via e-mail via den kontaktformular, der er tilgængelig på hjemmesiden. Kunden modtager ved returnering et S A V - RMA-nummer (Return Material Authorisation). Defekte produkter skal returneres i forstærket emballage ledsaget af det returnummer, der er tildelt af LEDPERF SAS.

9.5. Denne garanti forhindrer ikke kunden i at udøve garantien for skjulte fejl og mangler i henhold til artikel 1641 ff. i den civile lovbog.

9.6 Særlige garantier: Visse produkter har en 5-årig handelsgaranti (oplysning angivet på produktbladet), uden at ovenstående betingelser fraviges. Ballasterne i HID xenon-sættene har livstidsgaranti, men der vil blive leveret et foto med stregkoden og de afskårne kabler på ballast, hvis der nogensinde bliver stillet spørgsmålstegn ved garantien. HID xenon-pærerne i HID xenon-sættene er garanteret i 2 år, forudsat at de er fri for fingeraftryk (der udføres en test med blåt lys) og er i perfekt stand. HID xenonpærer og ballaster, der købes enkeltvis, bortset fra det komplette xenonsæt, har en 2-årig garanti. Udvidet garanti: Hvis denne mulighed er tilgængelig, kan kunden tegne et abonnement på den for at forlænge den samlede garantiperiode for sin bestilling. Muligheden for "udvidet garanti" kommer ud over den lovpligtige garanti, men den vil ikke blive taget i betragtning ved beregningen af de gratis forsendelsesomkostninger og ved beregningen af den rabat, der ydes efter eventuel brug af en rabatkode.

9.7 Garantien gælder kun for ethvert krav fra indehaveren af den kundekonto, der har foretaget købet på Ledperf.dk hjemmeside, og krav kan kun fremsættes fra kundekontoen.

ARTIKEL 10: BEGRÆNSNING AF ANSVAR

10.1 Nogle produkter, der sælges på hjemmesiden, er ikke typegodkendt til brug på offentlige veje. De må derfor ikke anvendes i trafikken på offentlig vej og er udelukkende beregnet til sportsbegivenheder (racerløb, rally). Hvert land har sine egne love, der begrænser brugen af disse produkter. Hver bruger skal derfor, inden han køber et produkt, der sælges på hjemmesiden, være opmærksom på lovgivningen i det land, hvor han har til hensigt at bruge disse produkter. På fransk område er det Kundens ansvar at overholde de lovmæssige og reguleringsmæssige krav vedrørende dag- og natbelysning, som fastsat i artikel R.313-1 til R.313-35 i den franske færdselslov, og vedrørende homologering, som fastsat i artikel R.321-1 til R.321-25 i den franske færdselslov. Kunden bekræfter at have læst ovenstående artikler før ethvert køb og bekræfter at have fastslået, om den brug, han ønsker at gøre af produkterne, er i overensstemmelse med de lovmæssige krav i ovennævnte artikler.

Brugeren forpligter sig ved valideringen af sin ordre til at have læst de tidligere nævnte artikler, at være myndig og at have noteret sig risiciene i forbindelse med erhvervelse af produkter, der falder ind under denne lovgivning, og forpligter sig til udelukkende at bruge disse produkter. i forbindelse med privat eller professionel anvendelse til konkurrence eller fritid på privat grund.

Under alle omstændigheder er det op til kunden at henvise til produktets egenskaber, som angivet på dets tekniske blad og/eller dets emballage samt til lovgivningen i dets land for at afgøre, om produktet kan bruges i vejtrafik på offentlig vej.

Medmindre andet er tydeligt angivet på produktbladene, er de solgte produkter ikke typegodkendt til brug på offentlig vej.

10.2 LEDPERF SAS gør også kunden opmærksom på, at brugen og monteringen af disse produkter på køretøjer i omløb sandsynligvis vil medføre, at kunden mister producentens kontraktlige garanti og kan udgøre en garantiudelukkelsesklausul i nogle forsikringer.

Det er derfor op til Kunden at indhente oplysninger om dette punkt fra producenten og/eller dennes forsikringsgiver og at afgive de nødvendige erklæringer for at bevare disse garantier.

10.3 LEDPERF SAS kan på ingen måde holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, materielle eller immaterielle, der er forbundet med brugen af det/de produkt(er), som det markedsfører, især hvis produktet:

 • er installeret under forhold, der ikke er i overensstemmelse med brugsanvisningen, eller til andre formål end dem, den er beregnet til
 • anvendes under forhold, der er i strid med de gældende regler i den stat, hvor kunden er bosiddende, og/eller det køretøj, som produktet er monteret på
 • har været udsat for mangelfuld montering eller installation

ARTIKEL 11: FORCE MAJEURE

11.1 Naturkatastrofer og enhver uforudsigelig og uimodståelig begivenhed betragtes udtrykkeligt som force majeure. Enhver begivenhed, som kunne være kendt på forhånd, eller hvis virkninger ikke er uoverstigelige, kan ikke udgøre force majeure.

11.2. Forekomst af force majeure suspenderer i første omgang gennemførelsen af bestillingen i kraft af loven.

11.3 Hvis parterne efter en periode på tre (3) måneder konstaterer, at force majeure fortsat eksisterer, annulleres bestillingen automatisk, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

ARTIKEL 12: BEVIS

12.1 De edb-registre, der føres i hjemmesidens edb-systemer under rimelige sikkerhedsforhold, betragtes som bevis for kommunikation, bestillinger og betalinger mellem parterne.

Bestillingsformularer og fakturaer arkiveres på et pålideligt og holdbart medium, der kan fremvises som bevis.

12.2 Den bestillingbekræftelse, som LEDPERF SAS sender kunden på papir eller elektronisk, udgør for kunden et bevis for den gennemførte transaktion.

ARTIKEL 13: EJENDOMSFORBEHOLD

I HENHOLD TIL ARTIKEL L 624-16 I HANDELSLOVEN FORBLIVER DE LEVEREDE VARER LEDPERF SAS' EJENDOM INDTIL KUNDEN HAR BETALT HELE PRISEN. I TILFÆLDE AF MANGLENDE BETALING AF HELE DEN RESTERENDE PRIS FRA KUNDENS SIDE, OG EFTER UDLØBET AF EN FRIST PÅ 8 DAGE EFTER AT LEDPERF SAS HAR SENDT EN UOPFYLDT PÅKRAV I BREV MED KVITTERING FOR MODTAGELSEN, VIL KONTRAKTEN BLIVE OPHÆVET MED RET OG RET, OG LEDPERF SAS VIL KUNNE GØRE KRAV PÅ EJENDOMSRETTEN TIL DE SOLGTE VARER PÅ DE BETINGELSER, DER ER FASTSAT I ARTIKEL L.624-9 OG FØLGENDE I HANDELSLOVEN. DENNE KLAUSUL ER KUNDENS GJORT BEKENDT MED FORUD FOR KONTRAKTENS INDGÅELSE VED VALIDERING AF DE GENERELLE SALGSBETINGELSER OG ER KUN GÆLDENDE FOR SALG, DER ER AFSLUTET MED PROFESSIONELLE.

ARTIKEL 14: PERSONLIGE OPLYSNINGER

14.1 De personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med fjernsalg, er nødvendige for behandling og levering af bestillinger og udarbejdelse af fakturaer. Disse oplysninger gør det muligt for os at udføre kundeadministration, kundehvervning, udarbejdelse af handelsstatistikker, forvaltning af anmodninger om indsigt, berigtigelse og indsigelse, forvaltning af ubetalte regninger og tvister, forvaltning af salgsfremmende foranstaltninger og forvaltning af meddelelser. Disse data kan bruges til at sende information, kampagnetilbud, kommercielle undersøgelser, information eller kommunikation fra LEDPERF SAS.

14.2 I overensstemmelse med den franske lov "Informatique et Libertés" har behandlingen af nominative oplysninger om kunder været genstand for to erklæringer (nr. 2186227 og nr. 2185318) til Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

14.3 Kunden har ret til at få adgang til, ændre, rette og slette data vedrørende ham, som han kan udøve med LEDPERF SAS, under de betingelser, der er fastsat i artikel 34 i loven af 6. januar 1978. LEDPERF SAS forpligter sig desuden til ikke at videregive oplysninger om sine kunder til tredjemand, hverken gratis eller mod betaling.

14.4 Vi informerer dig om eksistensen af "Bloctel'-listen over modstand mod telefonisk hvervning, som du kan registrere dig på her: https://conso.bloctel.fr/

ARTIKEL 15: INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

LEDPERF SAS er den eneste ejer af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til de planer, undersøgelser og monteringsvejledninger, der leveres sammen med de solgte produkter, samt alle filer, fotografier, diagrammer, skitser, skitser, tekster eller andet indhold, der er beskyttet af ophavsret, og som er offentliggjort på hjemmesiden. Som følge heraf udgør enhver uautoriseret brug eller distribution af disse dokumenter fra kundens side, på et hvilket som helst medium, selv gratis, en forfalskning, der kan medføre det strafferetlige og civilretlige ansvar for dens forfatter.

ARTIKEL 16: GÆLDENDE LOV OG BILÆGGELSE AF TVISTER

16.1 Disse GSB er underlagt fransk lov, både hvad angår de materielle regler og formreglerne.

16.2. Klager eller tvister vil altid blive modtaget med opmærksomhed og velvilje, idet der altid antages at være god tro hos dem, der gør sig umage med at forklare deres situation.

16.3 I tilfælde af en tvist mellem LEDPERF SAS og en professionel klient vil parterne forsøge at løse tvisten mellem dem i mindelighed ved forlig, mægling, mægling, deltagelsesprocedure eller enhver anden alternativ konfliktløsningsmetode.

Der mindes i den forbindelse om, at i henhold til artikel 2238 i den franske retsplejelov:
"Forældelsesfristen suspenderes fra den dag, hvor parterne efter tvistens opståen aftaler at anvende mægling eller forlig, eller, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, fra dagen for det første mæglings- eller forligsmøde. Forældelsesfristen begynder igen at løbe i en periode, der ikke må være under seks måneder, fra den dato, hvor enten en af parterne eller begge, eller mægleren eller forligsmanden erklærer, at mæglingen eller mæglingen er afsluttet. "

LEDPERF's mægler er https://www.mediationconso-ame.com
AME Conso, 11 place Dauphine, 75001
Men også: Europa-Kommissionens platform for tvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/odr

16.4 I MANGEL AF EN MINDELIG LØSNING MELLEM LEDPERF SAS OG EN PROFESSIONEL KUNDE VIL ENHVER TVIST VEDRØRENDE FORTOLKNINGEN OG/ELLER GENNEMFØRELSEN AF DISSE GENERELLE BETINGELSER SAMT ETHVERT SALG INDGÅET MELLEM PARTERNE UDELUKKENDE HENHØRE UNDER HANDELSRETTEN I SAINT-ETIENNE, SELV I TILFÆLDE AF APPEL, EN ACCESSORISK ANMODNING ELLER FLERE SAGSØGTE ELLER EN ANMODNING OM GARANTIER.

Fortsæt

^